Veelvoud in het dozijn

Voor altijd gesloten, kipbaar of op spaarverluchting? Ook in openingssystemen hebt u de keuze bij UNILUX. Dankzij de verschillende bouwtypes kunt u zelf beslissen of en hoe u uw ramen en balkondeuren openen laat.

  • Vast elementen (geen vleugel)
  • Kip-raam
  • Naar binnen draai-kip-raam (een of meerdere vleugels)
  • Naar binnen draai-kip-balkondeur (een of meerdere vleugels)
  • Naar binnen draai-kip-balkondeur met vloerdichting geschikte voor rolstoel
  • Naar binnen draai-kip-balkondeur met vloerdichting
  • Naar buiten draaiende balkondeur
  • Combinatie van vast element met draai-kip-element (bvb. keukenraam met onderlicht of balkondeur met bovenlicht)
  • Parallel-schuif-kip-element